Day: April 21, 2016

Окуу маалымат департаменти

Баткен мамлекеттик университети (БатМУ) – Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.07.2000-ж. № 190 Указы менен Ош мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя филиалынын, Ош технологиялык…

Илим изилдөө бөлүмү

Учурда университетте илимдин жана техниканын өнүгүүсүнө, Баткен областынын социалдык-экономикалык деңгээлин көтөрүү, анын өнүгүшүнө салым кошуу максатында атайын экономикалык, техникалык, коомдук-гуманитардык,…

Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту

Facebook баракча Youtube канал Баткен мамлекеттик  университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун директору Камбаров Айипбек Кадирович Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту…