Окуу иштери  боюнча проректор

Тарых илимдеринин кандидаты, доценттин милден аткаруучу.

Шеров Шайырбек Бийжанович

           

Туулган жылы: 25.04.1981- ж.

Дареги: Баткен шаары, Кансык  көчөсү №32

Моб. номер: 0779363858

e-mail: shayrbek-kg@mail.ru            

Билими: жогорку

 • 1998-2003-жылдар И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик

университетин бүтүргөн.

 • Тарых мугалими жана ага кошумча социалдык кызматкер

Квалификациясы:

 • 2005-2008-жылдар И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик

университетинин алдындагы  аспирантура бөлүмүн бүтүргөн;

 • 2014-жылдын июнь-июль айлары Кытай Эл Республикасынын Пекин

шаарында «Мамлекеттик башкаруунун негиздери» аттуу курсун аяктаган.

 • 2017-жылдын июль айы Россия Федерациясынын Москва шаарында “Диндер аралык диалог” аттуу курсун аяктаган.

Кандидаттык диссертациясынын темасы: Кыргызстандагы диний исламдык билим берүүнүн түзүлүшү: абалы жана көйгөйлөрү (1991-2010-жж).

Доктордук диссертациясынын темасы: Борбордук Азиядагы диний исламдык билим берүүнүн түзүлүшү: абалы жана көйгөйлөрү (1991-2015-жж).

Илимий даражасы: Тарых илимдеринин кандидаты.

Эмгек жолу:                                 

 • 2003-2005-жылдар Баткен мамлекеттик университетинин “Тарых жана

коомдук  илимдер” кафедрасында тарых мугалими;

 • 2005-2008-жылдар И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик

университетинде  аспирант;

 • 2005-2006-жылдар Кыргыз мамлекеттик тарых музейинде илимий кызматкер;
 • 2009-2011-жылдар Баткен мамлекеттик университетинин “Тарых жана

коомдук  илимдер” кафедрасында тарых мугалими;

 • 2011-2012-жылдар Баткен мамлекеттик университетинин “Тарых жана коомдук   илимдер” кафедрасынын башчысы;
 • 2013-2014-жылдар КР Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өүлүнүн кенешчиси жана КР Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратынын Уюштуруу- инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнүн башчысы;
 • 2014-2016-жылдар Баткен мамлекеттик университетинин ЖОЖго чейинки даярдоо бөлүмүнүн жана Уюштуруу жана тарбия иштери боюнча департаменттин башчысы.
 • 2014-2016-жылдар Баткен мамлекеттик университетинин Педагогикалык билим берүү кафедрасынын окутуучусу.
 • 2018-жылдын сентябрь айынан баштап БатМУнун Илим жана мамлекеттик тил боюнча проректору.
 • 2019-жылдын февраль айынан БатМУнун Окуу иштери боюнча проректору.