Миралы кызы Анара

Биология илимдеринин кандидаты

Илим жана мамлекеттик тил боюнча проректор

720100, Кыргыз Республикасы, Баткен облусу, Баткен ш,

И. Жусупов, көч. 21

E-mail: miralykyzya@mail.ru

Уюл.тел: (+996)772-699-229

Ишмердүүлүктүн негизги багыттары:

· Илимдин жана техниканын өнүгүүсүнө, Баткен областынын социалдык-экономикалык деңгээлин көтөрүү, анын өнүгүшүнө салым кошуу максатында атайын экономикалык, техникалык, коомдук-гуманитардык, экологиялык маселелерди камтыган илимий темалардын үстүндө илим-изилдөө иштерин жүргүзүү.

· Илимий-практикалык конференцияларды уюштуруу жана окутуучуларды эл аралык (аймактык), республикалык, жогорку окуу жайлар аралык жана университеттин ич аралык конференцияларына, семинарларына докладдар менен катышып туруусун уюштуруу.

· Билим берүү жана илим министрлигинин илимий-техникалык долбоорлор конкурсуна катышуу.