Принциптери:
Компетенттүүлүк, өнүгүү, сапат, ачыктык, жоорпкерчилик, креативдүүлүк.
Стиль: иш билгилик, сый-урмат.

Мурзаева  Айнагуль  Кадыровна

  • Туулган жылы, жери: 27.02.1970-ж., Кызыл-Кыя ш., Ош облусу;
  • Жашаган жери: Кызыл-Кыя ш., 1- кичи район.,20-үй, 1-б.;
  • Улуту: кыргыз;
  • Электрондук дареги: ainagul02.70@mail.ru;
  • Билими: жогорку;
  • Окуган жери: 1988-1993-жылы Россия Федерациясы Магнитогорск шаары Педагогикалык институту;

Эмгек жолу

Иш жылы

Иштеген ишкананын аталышы, жайгашкан жери

Ээлеген кызматы

1993 –1996

Кызыл-Кыя ш. №2-мектеби

орус тили  жана адабияты мугалими

1996-1999

Майлуу-Суу “Экономика жана башкаруу”

орус тили окутуучусу, Экономика жана башкаруу деканатынын методисти

1999 – 2002

Баткен мамлекеттик  университетине караштуу Кызыл-Кыя экономика,укук жана технология  институту

“Кыргыз  жана орус тилдер” кафедрасы орус тили окутуучусу

2002-2004

Баткен  Мамлекеттик университети

“Чет тилдер кафедрасы”орус тили окутуучусу

2013-2015

Баткен  Мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун 

  “ Филологиялык билим берүү ” кафедрасынын  кафедра башчысы

2015-2016

Баткен  Мамлекеттик университетинин  Социалдык педагогикалык институтунун нин ОКББб

“Педагогика жана так илимдер ” кафедрасынын кафедра башчысы

2016-2017

Баткен  Мамлекеттик университетинин  Кызыл-Кия педагогикалык  институту

“Орус тили жана адабияты ” кафедрасынын кафедра башчысы

2017-2019

Баткен  Мамлекеттик университетинин  Кызыл-Кия педагогикалык  институту

“Дүйнөлүк тилдер ” кафедрасынын кафедра башчысы

2019-2020

Баткен  Мамлекеттик университети

Мамлекеттик тил жана маалымат ресурстары боюнча проректор

2021-ж.

Баткен  Мамлекеттик университети

Санариптештирүү жана  инвестиция боюнча проректор