Month: September 2017

БатМУ аккредетацияга даярданууда.

Баткен мамлекеттик университети 2018-2019 окуу жылына пландалган “Инстутцияналдык жана программалык” аккредетациялык текшерүүдөн өтүүгө даярданууда. Анда “Эл баасы” аккредетациялык агентигинин жардамы…