Баткен мамлекеттик университети 2018-2019 окуу жылына пландалган “Инстутцияналдык жана программалык” аккредетациялык текшерүүдөн өтүүгө даярданууда. Анда “Эл баасы” аккредетациялык агентигинин жардамы менен учурда боло турган аккредетацияга даярдануу максатында 2019-жылдын 2-3 апрелинде…

Read More