Day: November 16, 2017

БатМУнун профессордук окутуучулары мамлекеттик коп тилдуулук программасы боюнча атайын курстан отушуудо.

2017-жылдын 3-ноябрьнан 8-ноябрына чейин Баткен мамлекеттик университетинде коп тилдуулук программасы боюнча профессордук окутуучулар менен биргеликте тренингдер отулду. Кыргыз республикасынын Билим…