Year: 2018

Факультеттин илимий иштери

Факультеттин профессордук –окутуучулук курамынын илимий иштеринин багыты Гуманитрадык факультетинде (550300) Филологиялык багытта англис тил, орус тили жана адабияты, кыргыз тили жана…

Илимий изилдоо иштери

Конференция, симпозиум 2017-жылдын 26-апрелинде БатМУнун Социалдык – педагогикалык институтунун Педагогика факультетинин базасында Педагогика коому тарабынан “Ыйман, адеп жана маданият” жылына…

2019-жыл Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Эл-аралык илимий конференцияга ЖаГУ чакырат.

Урматтуу кесиптештер!                  Жалал-Абад Мамлекеттик Университети Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан жарыяланган “2019-жыл Региондорду…