[qk_posts2 cat=”gumanitardyk-fakulteti-kyzyl-kyya-pedagogika-isntitutu” thumb=”disable”]

Гуманитардык факультетинин деканы,

педагогика илиминин кондидаты,

доцент

Каранова Толгонай Нурбаевна.


 Факультеттин тарыхы.

   Факультет БатМУнун алдындагы КПИнин бир структуралык бирдиги. Ал ОшМУнун Кызыл-Кыя филиалы учурунда (1998-ж.) филология факультети деп уюшулган, Учурда факультетте 2020-жылдын 20-январь айынан тартып  педагогика илиминин кондидаты, доцент  Каранова Толгонай Нурбаевна декан болуп иштеп келе жатат. Келечек ээлеринин билимин тереңдетүүнү көздөгөн, элдин духу, руху болгон тилди, адам жана анын тарыхы, турмушу жөнүдөгү бай материалдарды адабият тил илимин изилдеп-талдаган профессордук-окутуучулар жамаатынын саны 31. Алардын ичинен 1 профессор, 10 илимидин кандидаты, доцент, 12 улук окутуучу, 2 магистр, 5окутуучу эмгектенет.  Факультетте азыр 438  студент билим алууда. Факультетте    дене тарибия, кыргыз тили жана дүйнөлүк тилдер кафедралары уюшулган.

Факультет улуу жазуучу Ч.Айтматовдун «ар бир элдин тили – бүткүл адамзаттын мүлкү» деп тилге берген баасын туу кармап, филологиялык билим берүү багыты боюнча кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили профилдери жана социалдык – экономикалык билим берүү багыты боюнчатарыхпрофили боюнча эртеңки кесип ээлерин даярдоодо.

 

Гуманитардык факультеттин  паспорту

Окуу жайдын толук аталышы: Баткен мамлекеттик университет, социалдык педагогикалык институт, гуманитардык факультет 715100, Кызыл-Кыя  шаары, дыйкан  көчөсү – 1, тел: (03622) 5-03-26, 6-09-90, факс: (03622) 5-03-26, веб-сайт: www.batsu.kg, e-mail: batsu2009@rambler.ru;

Мекеменин түзүлгөн күнү жана атынын өзгөрүлүшү:2000-жылдын 25-июлунда Президенттин № 190 Указы менен уюшулган;

Устав:КРнын ББИМнин 21.09.00. № 94 “Г” жана Баткен облустук Юстиция башкармалыгы тарабынан катталган ГР № 0121194;

                                            Факультеттин профилдери

Факультет филология багытындагы төрт түрдүү профиль  боюнча жогорку билимдүү окутуучуларды даярдайт:

  • Кыргыз тили жана адабияты адистиги

  • Орус тили жана адабияты адистиги

  • Чет тили адистиги

  • Дене тарбия профили

2020-2021 окуу жылына карата регламент

СабакБашталышыБүтүшүТыныгуу
19-009-505
29-5510-4510
310-5511-455
411-5012-4020
513-0013-505
613-5514-4510
714-5515-455
815-5016-40Сабак бүттү

2020-2021 окуу жылына карата Гуманитардык факультетинин сабактардын  жадыбалы

Ссылка на расписание гуманитарного факультета


БатМУ КПИнин гуманитардык ф
акультеттин 2020-2021-окуу жылына карата кадрдык курамы

Ф.А.А.Иденти.номериИлимий даражасы кызматы
1Каранова Толгонай Нурбаевна3541809469

П-5LfZwC

п и.к.Декан
2Кайымова Парида Мурзакамиловна6167738732

п-280176

 Ага окутуучу
3Тешебаев Абдимитал Кубатбаевич2753407046

П-OZvedU

п.и.к.. доцент
4Акбаров Тахиржон Хусанович71227531395

П-8iMHkN

Ага окутуучу
5Пахыров Курсанф.и.к..профессор
6Көчкөнов Абдилазиз2441364267

g-2222

Ага окутуучу
7Маматова Алтынай Маликовна651326461

П-12345

Ага окутуучу
8Султанова Сүйүнгул Ташбаевна4496659006

П-55555

Ага окутуучу
9Арыкова Айчүрөк Тайгараевна7034199434

П-2222

Окутуучу
10Мурзаева Айнагул Кадыровна2677085938

П-7777777

Ага окутуучу
11Зикирова Ш.К.4287704711

П-56z7cc

Каф.башчы
12Абдикеримов Абибила Шамшиевич. т и.к.Каф.башчы
13Азимбаев Базарбай Азимбаевич.9993847277

g-2222

 п.и.к…Доцент
14Ураимов Ш  т и.к. доцент
15Бердиев А.Т.4031564079

П-7777

  т и.к. доцент
16Сыдыков Б.А.Ага окутуучу
17Давранова Г.Р.8587142727

П-319381

Маг. Магистир
18Мурзахмедова Н.С.3191758425

П-080786

Маг. Магистир
19Байжигитов Б.4373944876

П-010101

Каф.башч.
20 Толубаева А.77514937378
21Галатов А9267943804

П-663476

Жоощев А.9719048555

П-b53qpX

Рахманова Д.9602346698

П-7777

Султанов Б.7718858585