Каранова Толгонай Нурбаевна

Гуманитардык   факультетинин

деканы,   п.и.к., доцент

karanova.72@mail.ru


Кызыл-Кыя гуманитардык – педагогикалык институтунун Гуманитардык   факультети

Факультет БатМУнун алдындагы КГПИнин бир структуралык бирдиги болуп эсептелет.

1998-жылы ОшМУнун Кызыл-Кыя филиалы болуп, анда филология факультети негизделген. Ал учурда факультете 32 окутуучу эмгектенип, 706 студент билим алган (күндүзгү бөлүмдө 166, сырткы бөлүмдө 540). Факультетти  ф.и.к., доцент  К.Р.Абдиев, ф.и.к., профессор А.Жалилов, п.и.к., доцент М.Тешебаев, ф.и.к., доцент И.М.Жороев, п.и.к., доцент Т.Н.Каранова, т.и.к., доцент А.Т.Бердиевдер башкарып, факультеттин калыптанышына  жана өсүп-өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошушкан.

Учурда Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун Гуманитардык факультетин педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Каранова Толгонай Нурбаевна  жетектөөдө. Факультетте профессордук-окутуучулар курамынын саны – 34. Алардын ичинен 2 профессордун милдетин аткаруучу, 8 илимдин кандидаты, доцент, 3 магистр, 10 ага окутуучу,  11 окутуучу эмгектенет.  Факультетте бүгүнкү күндө 864 студент билим алышууда.   Анын ичинен 466 студент күндүзгү бөлүмдө, ал эми 398 студент дисстанттык бөлүмдө  билим алышууда. Факультетте   “Филологиялык билим берүү”, “Факультеттер аралык  дисциплиналар”  жана “Дене тарбия”  кафедралары уюшулган.

Бүгүнкү күндө факультетте 550400 – “Филологиялык билим берүү” багыты боюнча: кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили профилдери жана

550400 –  “Социалдык  экономикалык билим берүү” багыты боюнча: тарых профили,

532000 – “Дене тарбия” багыты боюнча: дене тарбия профили боюнча кесип ээлери даярдалууда.

 “Социалдык-экономикалык билим берүү” багыты тарых профилиндеги  жана  “Филологиялык билим берүү” багытынын: англис тили, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты профилиндеги, “Дене тарбия” багытынын дене тарбия профилинин “бакалавр”  академиялык баскычтарындагы адистерди даярдоо боюнча  так аныкталган  төмөндөгүдөй максаттары жана милдеттери бар:

ФАКУЛЬТЕТТИН МАКСАТТАРЫ

1-максат: Тилдер багытында жана тарыхый процесстердин өзгөчөлүктөрүнүн негизги мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү дүйнө таанымын жана системалашкан билимдерин калыптандырат; маалыматтарды кабыл алуу, талдоо, жалпылоо жөндөмүн өнүктүрөт, ойлоо маданиятына жана аны өркүндөтүүнүн жолдоруна ээ кылат;

2-максат: Филологиялык багыттагы элдик мурастарга, тарыхый мурастарга жана маданий салттарга кылдат жана аяр мамиле жасоого, тарыхый процесстердин мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана анын кыймылдаткыч күчтөрүн түшүнүүгө, активдүү жарандык багытын түшүнүү компетенттерине ээ кылат.;

3-максат: Келечекте дени сак улутту тарбиялоо менен катар, атуулдук мүнөздү калыптандыруу.

ФАКУЛЬТЕТТИН  ПРОФИЛДЕРИ

    Адистиктердин аталышыЫйгарылуучу квалификация  Шифрлеримөнөттөрү
1Кыргыз тили жана адабияты  Жогорку «Бакалавр»  550300  4 жыл  5 жыл
2ТарыхЖогорку «Бакалавр»5404004 жыл5 жыл
3Орус тили жана адабияты  Жогорку «Бакалавр»     5503004 жыл5 жыл
4Англис тилиЖогорку «Бакалавр»5503004 жыл 
5Дене тарбия Жогорку «Бакалавр»5320004 жыл5 жыл

 

ФАКУЛЬТЕТТИН ПРОФЕССОРДУК – ОКУТУУЧУЛУК КУРАМЫ

Ф.А.А.Илимий даража наамыкызматыТел.номери
1Каранова Т.Н.Пед. илим.канд., доцент   Декан0772 944787
2Акбаров Т.Х.   Ага окутуучу  декандын окуу ишт. боюнча орун басары0777 70 83 48
3Тешебаев А.К.Пед.илим.канд., доц.м.а. 0771 49 42 82
4Кайымова Ф.М. Ага окутуучу0779 21 21 02
5Пахыров К.Филол.илим.канд., проф.м.а. 0779088583
6Көчкөнов А. Ага окутуучу0777 07 51 52
7Маматова А.М. Ага окутуучу0772 62 34 74
8Зикирова Ш.К. Окутуучу Кафедра башчы0774159222
9Султанова С.Т. Ага окутуучу0773 45 70 99
10Давранова Г.Р. Магистир0776 70 16 00
11Мурзахмедова Н.С. Магистир0779 38 82 69
12Турдуева Д. Магистир0777227201
13Мурзаева А.К. Ага окутуучу0777047840
14Жамшитова Г.Ж.Филол.ил.канд., доцент 0773585114
15Разгаева З. А. Окутуучу0770133477  
16Сарыбекова Г. Окутуучу0773351452
17Байжигитов Б.Б. Ага окутуучу Кафедра башчы0779087908
18Толубаева А.Ж. Ага окутуучу0773131453
19Боркошев М.М.Пед.илим.канд., доцент 0771684199
20Рахманова Д. Ага окутуучу0776354833
21Мадмуратов Х. Окутуучу0555161799
22Галатов А. Окутуучу0777579757
23Өмүрзаков Г.Т.б.и.к., проф.м.а. 0772813286
24Кабылов Т. Б.    ф.и.к., доцент 0770310069
25Абдикеримов А.Ш.    т.и.к., доцент 0777656511
26Бердиев А.Т.    т.и.к., доцент 0772611063
27Азимбаев Б.    т.и.к., доцент 0770305454
28Сыдыков Б.А.  Окутуучу0773926103
29Мусаев Ө.М.  Окутуучу          0773221672
30Арыкова А.Т.   Ага окутуучу0777169740
31Султанова Ф.А.   Окутуучу          0707385247
32Мергенбаева С.Р.   Окутуучу          0777727027
33Турсунова Н.   Окутуучу          0777506708
34Жаңыбай кызы Б.    Окутуучу0771305557