Илимий-изилдөө иштеринин негизги формалары жана багыттары

БатМУда илимий-изилдөө жана илимий багыттагы уюштуруу иш-аракеттери төмөнкү формаларда жүргүзүлөт:
1. Кафедраларда тиешелүү илимий багыттар боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү;
2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган илимий-изилдөө иштерин аткаруу;
3. Студенттердин илимий-изилдөө иштерине катышуусу;
4. БатМУнун окумуштууларынын эл аралык программаларга, долбоорлорго катышуусу;
5. Окуу китептерин, колдонмолорду, илимий багыттагы эмгектерди жарыкка чыгаруу;
6. Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо;
7. Илимий багыттагы иш-чараларды уюштуруу.
БатМУдагы приоритеттүү илимий багыттар
фундаменталдык багытта:
• педагогика-психологиялык;
• филологиялык;
• табигый, так илимдер;
• социалдык-экономикалык;
• коомдук-гуманитардык;
• инженердик-техникалык.
прикладдык багытта:
• экологиялык;
• биокөптүрдүүлүк жана туруктуу өнүгүү;
• жаратылыш ресурстарын комплекстүү пайдалануучулук.