БатМУ нин Практика жана  карьера боюнча башчысы 

  Нажимидинова Асылкан  Элчиевна

  РЕЗЮМЕ                                               

           

_______________________________________________________________________________________________________________

БатМУнун окуу-маалымат бөлүмүнүн практика жана карьера борборунун практика боюнча 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн  иш-планы PDF форматында.

БатМУнун окуу-маалымат бөлүмүнүн практика жана карьера борборунун карьера боюнча 2019-2020-окуу жылы үчүн түзүлгөн  иш-планы PDF форматында.