2020-2021-окуу жылына өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу БатМУнун орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнө жана колледждерине абитуриенттерди кабыл алуу онлайн форматта spuz.edu.gov.kg  сайты аркылуу жүргүзүлөт.

Абитуриент үчүн Spuz.edu.gov.kg порталы аркылуу окуу жайга тапшыруу көрсөтмөсү:

 1. Spuz.edu.gov.kg дареги менен порталды ачат;
 2. Ал жерден облустар жана шаарлар боюнча бөлүнгөн окуу жайлардын арасынан окугусу келген окуу жайды тандап, анын ичинен адистикти тандайт;
 3. Ачылган формага тиешелүү маалыматтарын калтырат жана төмөнкү документтердин сүрөтүн же сканерленген үлгүсүн тиркейт. Алар:
  • Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
  • 9-классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүгү же 11-классты бүткөндүгү тууралуу аттестаты;
  • Жеңилдик (льгота) берилүүсүн тастыктоочу документтер (эгер алар бар болсо)
 4. Маалыматтар киргизилгенден кийин окуу жайдын администратору абитуриент жиберген маалыматтарды карап чыгып, аттестаттагы бааларды системага жазып чыгат;
 5. Системага баалар жазылгандан кийин система орток бааны эсептеп чыгарып, абитуриенттин маалыматын тизмеге чыгарат

2020-2021-окуу жылына  абитуриенттерди тандоо турларынын даталары

 1. 13-июлдан 31-июлга чейин 1-турга каттоо;
 2. 1-августтан 6-августка чейин окуган өткөн абитуриенттерди тастыктоо;
 3. 7-августтан 25-августка чейин 2-турга каттоо;

25-августтан 30-августка чейин окуган өткөн абитуриенттерди тастыктоо