БатМУнин  Окуу бөлүмүнүн башчысы

       Исмаилова Асылгул Маликовна

         РЕЗЮМЕ

   Аткарган милдети:

          ОМБнын кызматкерлеринин ишине жалпы жетекчилик кылат, алардын арасында кызматтык милдеттерди бөлүштүрөт. Окуу иштеринин маселелерине тиешелүү Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу мекеме уюмдардын каттарына жооп даярдайт, окуу процесси менен байланышкан каттарга жана даттанууларга жооптордун тууралыгын жана өз убагында жөнөтүлүшүн текшерет. Окуу пландарын жана окутуунун жаңы технологияларын колдонуу .

                                                               БатМУнин Окуу бөлүмүнүн  жетектөөчү адиси
                                                               Кулдашева Рахат

РЕЗЮМЕ

Аткарган милдети:

             Студенттердин контингентин, окуу жылынын жыйынтыгы боюнча сандык отчетторду кабыл алат. 2-НК, 3-НК отчетторун даярдайт. Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө(эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.

________________________________________________________________________________________

                   Окуу-маалымат бөлүмү –  окуу процессин түзгөн, уюштурган жана көзөмөлдөгөн университеттин структуралык бөлүмү. Бөлүмдүн негизги максаттарын окуу жайдагы окуу процессинин жүрүшүн жакшыртуу, модерндештирүү, билимдин сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле окуу процессин уюштуруу боюнча маселелерде университеттин сруктуралык бөлүмдөрүн башкаруу, координациялоо жана көзөмөлдөө  түзөт.
Жоболор, нормативдүү документтер
1.Көп баскычтуу билим берүү системасында бакалаврлардын, адистердин, магистрлердин бүтүрүү квалификациялык иштерин (дипломдук иштерди) аткаруунун ЖОБОСУ  (Шилтемеден жүктөңүз)
Дипломдук иштин жобосу.
2.Баткен мамлекеттик университетинин Студенттик кеңеши жөнүндөгү (Шилтемеден жүктөңүз)
Студенттик кенештин жобосу
3.“Бакалавр” билим берүү программасы боюнча окуган студенттердин үйрөнчүк-педагогикалык-психологиялык, кесиптик-базалык (педагогикалык), кесиптик-багыттык (тереңдетилген педагогикалык) практикаларын уюштуруунун жана өткөрүүнүн Жобосу  (Шилтемеден жүктөңүз)
 Жалпы практикалар Жобосу
4.Көп баскычтуу билим берүү системасында курстук иштерди аткаруунун  (Шилтемеден жүктөңүз)
Курстук иштер Жобос
у