Бөлүмдүн миссиясы – Кыргызстандын орто мектептери үчүн жаңыча багыттагы, инновациялык көз караштагы сапаттуу педагог адистерди, программалоочу техник жана юристтерди дардоо болуп саналат. Өзгөчө элет жергесиндеги алыскы жана тоолуу аймактарындагы мектептерди жаш мугалимдер менен камсыз кылуу, о.э. ишкана мекемелерди программалоочу техниктер, юристтер менен толуктоо биздин эл алдындагы башкы милдетибиз болуп саналат.