Негизги милдети:

–  Тандалып алынган областта инсандын керектөөсүн канааттандыруу;

–   Адистердин жогорку маданиятын жана жарандык активдүүлүгүн өркүндөтүү;

–   Адистерди даярдоодо илимдин өнүгүүсүн эске алган жаңы усулдарды кийирүү;

Колледжде окуу процессин уюштуруу үчүн 2 окуу корпусу, 3 окуу залы, бир усулкана жана 3 спорттук залдар: бокс, волейбол, баскетбол; 3 спорттук: волейбол, кичи футбол, баскетбол аянтчалары, жана 2 ашкана,  бар. Мындан тышкары китепкана, студенттер үчүн окуу залы,  электрондук китепкана кызмат көрсөтөт.

Окуу жайдын окутуучулары милдеттүү түрдө окуу процессине окутуунун жаңы технологияларын киргизүү боюнча иш алып барышат. Билимин жогорулатуу максатында окутуунун инновациялык методдору боюнча түрдүү семинарлардан өтүшүп, тажрыйба алмашуу иштери жолго коюлган.