Филологиялык жана педагогикалык билим берүү кафедрасы

 1. п.и.к., доцент Абдуллаев Рузимурат Мамаджанович
 2. т.и.к., доцент Курбонов Абдукаюм Давлятович
 3. ф.и.к., доценттин м.а. Эржигитова Шааргул Жамалидиновна
 4. ф.и.к., окутуучу Шерова Атыргүл Каарбаевна
 5. КР Эмгек сиңирген мугалими, КРбилим берүүсүнүн отличниги Эралиев Ысмайыл Сарыбаевич
 6. БатМУ СГЭИнин директорунун орун басары, ага окутуучу Абдиева Айша Мухаматкуловна
 7. ОУБнын бөлүм башчысы, ага окутуучу Тороев Ырысбек Турдубекович
 8. ТИжМТ кафедрасынын башчысы, ага окутуучуКанназарова Бурулай

9. КР билим берүүсүнүн отличниги, окутуучу Дусалиева Гульмира Шергалиевна

10. ПЭФ күндүзгү бөлүмдүн деканынын орун басары, окутуучу Авязова Айгүл Мусаевна

11. ага окутуучу Мадмуратова Замира Гулбаевна

12. ага окутуучу Дооранов Нурмухаммед Абдиманнаевич

11. окутуучу Жолдошова Зайнаб Ганиевна

12. окутуучу Расулова Замира Ахматовна

13. окутуучу Садыков Махамаджон Шаралиевич

14. окутуучу Худайназарова Феруза Икрамовна

15. окутуучу Худайназарова Юлдузой Бахадирхановна

16. окутуучу Салиева Замира Шеркузыевна

17. окутуучу Кадралеева Румия Ринатовна

Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасы

 1. БатМУ СГЭИнин директору, ага окутуучу Камбаров Айипбек Кадирович
 2. ПЭФ деканы, ф.-м.и.к., доц. м.а. Байгесеков Абдибаит Мажитович
 3. м.и.д., профессор Тухтаев Турсунбой
 4. ф.-м.и.к., доц. м.а. Толубаев Жоро Осмонович
 5. Сапат, карьера жана практика боюнча башкы адиси, окутуучу Сайдалиев Мурзабек Джумагулович
 6. ТИжМТ кафедра башчысы, ага окутуучу Элмуратов Шерали Закирбекович
 7. ага окутуучу Исламов Акбарали Турсунбаевич
 8. окутуучу Миталип уулу Азаматкул
 9. окутуучу Момунов Таалайбек Орунбаевич
 10. окутуучу Кулдашев Бахтиер Абдубаномович
 11. окутуучу Суюнбай кызы Акылай
 12. ПЭФ сырткы бөлүмү боюнча декандын орун басары, окутуучу Алиев Канатбек Айтматович
 13. ТИжМТ кафедрасынын иш жүргүзүүчүсү Кадралеева Румия Ринатовна

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ

1. СГЭИ ОКБББнын башчысы, окутуучу Шадиев Мустапакул Ибрагимович

2.ф.и.к., доценттин м.а. Эржигитова Шааргул Жамалидиновна

3.ф.-м.и.к., доц. м.а. Толубаев Жоро Осмонович

4. СГЭИ ОКБББнын адиси, окутуучу Боркошов Куттубек Куваничбекович

5. СГЭИ ОКБББнын методисти Равшанбек кызы Мавлюда

6. СГЭИ ОКБББнын ПЭжМТ кафедрасынын башчысы, окутуучу Шаботоев Каныбек Исманалиевич

7. ОУБнын жетектөөчү адиси, окутуучу Дехконов Улугбек Абдухалилович

8. окутуучу Абдурахманова Зайнаб Худойбердиевна

9. окутуучу Сейтмуратова Асалбүбү Жолдошевна

10. окутуучу Ботобекова Дамира Усмановна

11. окутуучу Мавлянова Канымай

12. окутуучу Сапарова Зинатай Турдубаевна

13. окутуучу Вайдуллаев Бекболсун Кеңешбекович

14. окутуучу Жайнаков Руслан Мажитович

15. окутуучу Абдуваитова Нуриза Абдуваитовна

16. окутуучу Узакбай уулу Кайратбек

17. ПЭФ сырткы бөлүмү боюнча декандын орун басары, окутуучуАлиев Канатбек Айтматович

18. окутуучу Умаркулов Нуридин Исабекович

19.. СГЭИ ОКБББнын ПЭжМТ кафедрасынын иш жүргүзүүчүсү Курбанали кызы Алтынай

Умаркулов Нуридин Исабекович