Month: May 2022

БатМУ КГПИнин илимпоздорунун катарына биология илимдеринин кандидаты кошулду

БатМУ КГПИнин табийгый математикалык билим берүү кафедрасынын ага окутуучусу Абдибайитова Апиза Абдурасуловна 03.02.08-экология адистиги боюнча илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип…

Китепкана

Электрондук китепкана Кызыл-Кыя технология, экономика жана укук институтунун китепканасы 1996-жылы Сентябрь айында туптолуп, азыркы учурда 48711 даана китеп, 2200774сомду тузот…

Кыскача тарыхы

Кызыл-Кыя экономика, укук жана технология институту (КЭУТИ)  Кыргызстандын туштук-батыш региону боюнча орто мектептерде жогорку билимдүү мугалимдердин, ишкана-мекемелерде экономист, техник жана…