БатМУнун Көп тармактуу колледжинде Студенттердин теориялык билимин  практика жүзүндө бышыктоо максатындаКолледждин материалдык техникалык базасы  жаңы заманбап компьютерлер менен толукталды.

Бул үчүн атайын кошумча каана ачылып, студенттер үчүн заман талабына ылайык сапаттуу,жугумдуу билим алуусуна дагы да болсо шарт жакшыртылды.