Тегерек үстөлдүн программасы:

13.3000-14.0000Катышуучуларды каттоо;
14.00-14.15Тегерек столдун ачылышы;
1415-1630Докладдарды окуу; 
1600Тегерек столду жыйынтыктоо

Саламдашуу

Гыязов Айдарбек Токторович – экономика илимдеринин доктору, профессор, Баткен мамлекеттик университетинин ректору;

Ысаков Жаныбек Маматович КРнын Президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары;

Касымалиев Муратбек Үсөнакунович- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары;

Мажилимов Олжобай Кожалиевич – Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы;

Турдубаев Курсанали Аззамжанович – Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы.

Модератор: Саматова Абиба Абдиламитовна – б.и.к., доцент, Баткен мамлекеттик университетинин Илим жана уюштуруу иштери боюнча проректору.

Докладдар

14.15 – 14.25 Миралы кызы Анара – биология илимдеринин кандидаты, доцент, Баткен мамалекеттик университетинин, Окуу иштери боюнча проректору, “Кыргыз Республикасынын 12 жылдык билим берүү системасына өтүүсүнүн актуалдуулугу”;

14.25-14.35 Токтошов Гүлжигит Исакович - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Башкаруу жана илим-инновация бөлүмүнүн башчысы; “12 жылдыкка өтүүнүн илимий жана концептуалдык негиздери”;  

14:35-15:00 Шерова Атиргүл Каарбаевна – Баткен мамалекеттик университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты, “12 жылдык билим берүү: учур жана келечек”;

15:00-15:10 Жолдошов Куваныч Шайдиллаевич, А.Масалиев мектебинин директору; Он эки жылдык билим берүү – окуучулардын билим алуусундагы артыкчылыктар”;

15:10-15:20 Нажимидинова Асылкан Элчиевна, Баткен мамлекеттик университетинин доценти,  педагогика илимдеринин кандидаты, “12 жылдык билим берүүнүн максаты, күтүлгөн натыйжалары жана балдарды  эрте жаштан өнүктүрүүнүн зарылдыгы”;

15.20-15:30 Мурзаев Сүйүналы Курсаналиевич Баткен шаарынын №4 мектебинин директору,  12 жылдык билим берүүгө өтүүдөгү дүйнөлүк тажрыйбалар Кыргызстанга эмне берет?”;

15:30-15.45 Турсунбекова Саадат Микарамовна Баткен мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, педагогика илимдеринин кандидаты,  “Келечек муундарды турмушка даярдоодо 12 жылдык билим берүүнүн зарылчылыгы”.

15.45-16:30 суроолор, талкуулар.

16.30 Тегерек столду жыйынтыктоо.

Тегерек столго Google Meet аркылуу онлайн кирүү шилтемеси:

https://us06web.zoom.us/j/89344026540?pwd=poYdIg3CSZ4fEHoLFNaaB3oJ5lj9ID.1