admin

Орус-Кыргыз техникалык жогорку окуу жайлардын консорциумунун IX жалпы жыйыны

ОшТУнун базасында Орус-Кыргыз техникалык жогорку окуу жайлардын консорциумунун IX жалпы жыйыны болуп өттү.Баткен мамлекеттик университетинин Тышкы байланыштар жана укуктук камсыздоо…