Мамлекеттик тил боюнча проректор

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана медиа бөлүмү

Бөлүмдүн башчысы: Саттаров Жолболду Омурзакович Таржымалы Аткарылган-иштер Аткарылган иштер боюнча кошумча маалымат Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана медиа бөлүмүнө тиешелүү кызматкерлер…