Башкы мекеме боюнча:

· Табият таануу жана педагогика факультетинин деканы кызмат ордуна;

· Филологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Табигый илимдер жана математика кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Педагогикалык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.

2. Кызыл-Кыя педагогикалык институту боюнча:

· Гуманитардык факультетинин деканы кызмат ордуна;

· Педагогика жана дене тарбия кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Табигый -математикалык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Кыргыз тили жана тарых кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Дүйнөлүк тилдер кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.

3. Кызыл-Кыя көп тармактуу институту боюнча

· Экономика жана инженердик технология факультетинин деканы кызмат ордуна;

· Экономика жана бажы кызматы кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Жалпы илимдер, техника жана курулуш кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.

4. Сүлүктү аймактык институту боюнча

· Педагогика жана экономика факультетинин деканы кызмат ордуна;

· Педагогикалык жана фиологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы кызмат ордуна;

· Табигый илимдер жана маалыматтык технологиялар кафедрасынын башчысы кызмат ордуна.

Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтердин тизмеси:

1. Ректордун наамына жазылган арыз;

2. Паспорттун көчүрмөсү;

3. Кыскача таржымал (резюме);

4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);

5. Жогорку билими, окумуштуулук даражасы, илимий наамы (бар болсо) тууралуу документтеринин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);

6. Белгиленген тартипте Окумуштуулар кеңешинин катчысыга күбөлөндүрүп, акыркы 5 ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-методикалык иштеринин тизмеси;

7. 5 жылга факультетти/кафедраны өнүктүрүү планы;

8. Иштеген жеринен мүнөздөмө.

Катышуучуларга коюлган талаптар БатМУнун “Факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби”, “Кафедра башчыларын шайлоо тартиби” жөнүндө жоболорунда көрсөтүлгөн. (www.batmu.kg )

Биздин дарек: 720100 Баткен ш. И.Жусупов көчөсү, 21

Тел.:(03622) 6-09-80, 6-09-77, 6-08-75, 6-09-81,

Факс: (03622) 5-03-26

Эскертүү: Коюлган талаптарга жооп бербеген катышуучулардын документтери конкурска кабыл алынбайт.

Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: Жарыя чыккан күндөн тартып – 1 (бир) ай.

ТИЕШЕЛҮҮ ЖОБОНУ ТӨМӨНКҮ ШИЛТЕМЕДЕН ЖҮКТӨП АЛСАҢЫЗ БОЛОТ.

ЖҮКТӨӨ ЖОБО ФАКУЛЬТЕТТИН ДЕКАНЫН ШАЙЛОО

ЖҮКТӨӨ ЖОБО КАФЕДРА БАШЧЫСЫН ШАЙЛОО