Month: June 2022

Бүгүн, 2022-жылдын 16-июнунда “Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо” көз карандысыз агенттигинен келген эксперттик топ алдын ала түзүлгөн 2 күндүк…

Баткен мамлекеттик университети КРнын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы №670, 2015-жылдын 4-октябрындагы №525 токтомдоруна ылайык, Улуттук аттестациалык комиссия тарабынан бекитилген стандарттардын негизинде…

Regulations on admission

Баткен мамлекеттик университетинин кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин магистратурага кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин колледжидерине жана кесиптик орто…

Library

Online library  INFORMATION about the book fund of the Sulukta Humanitarian and Economic Institute Batken State University The book fund…