Month: July 2022

Баткен мамлекеттик университетинин Тышкы байланыштар жана өнүктүрүү боюнча проректору болуп, Элболдуев Жеңишбек Эшмаматович дайындалды. Теишелүү буйрукка БатМУнун ректору, э.и.д., профессор…

Rectors of regional universities visited BatSU

Талас мамлекеттик университетинин ректору А.Ш.Упенов, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин ректору, Э.М. Байбагышов, К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин ректору, А.А.Иманбаевдер…

Mr. Suleiman Hedzhebil delivered a guest lecture at BatSU

Бүгүн Баткен мамлекеттик университетинде эки тараптуу кызматташуунун алкагында Түркия мамлекетинен келген психология илимдеринин доктору, бир нече балдар психологиясы боюнча китептердин…