Faculty of pedagogy

Сhair of Pedagogy and Physical Education

«Педагогикалык билимберүү»  кафедрасынын башчысы жана доценти Кашматова Жамиля Ашировна  Резюме       БатМУ КПИ нин Педагогика факультетинин «Педагогикалык билим берүү» кафедрасы…