international

Баткен мамлекеттик университетинин ректору, э.и.д., профессор А.Т.Гыязов бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын М.И.Платов атындагы Түштүк-Россия мамлекеттик политехникалык университеттинде уюштурулган “Маданий айырмачылыктарды…