День: 21.04.2016

Учебно информационный отдел

Баткен мамлекеттик университети (БатМУ) – Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.07.2000-ж. № 190 Указы менен Ош мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя филиалынын, Ош технологиялык…

Отдел исследований

Учурда университетте илимдин жана техниканын өнүгүүсүнө, Баткен областынын социалдык-экономикалык деңгээлин көтөрүү, анын өнүгүшүнө салым кошуу максатында атайын экономикалык, техникалык, коомдук-гуманитардык,…

Сулюктинский гуманитарно-экономический институт

Facebook страница Youtube канал Директор Сулюктинского гуманитарно-экономического института Баткенского государственного университета  Камбаров Айипбек Кадирович Сулюктинский гуманитарно-экономический институт Баткенского государственного университета  В…