БатМУнун Башкы мекемесине Дене тарбия багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

БатМУнун Башкы мекемесине орто кесиптик билим жөнүндөгү диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

  1. БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна Дене тарбия багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

БатМУнун Кызыл-Кыя педагогикалык институтуна орто кесиптик билим жөнүндөгү диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

3.БатМУнун Кызыл-кыя көп тармактуу институтуна Дизайн багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

БатМУнун Кызыл-Кыя көп тармактуу институтуна орто кесиптик билим жөнүндөгү диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

4.БатМУнун Сүлүктү аймактык институтуна Дене тарбия багытына жана ЖОЖдун диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо 

БатМУнун Сүлүктү аймактык  институтуна орто кесиптик билим жөнүндөгү диплому менен тапшыруучу абитуриенттерди каттоо