Месяц: Июнь 2022

БатГУ проходит институциональную аккредитацию

Баткен мамлекеттик университети КРнын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-сентябрындагы №670, 2015-жылдын 4-октябрындагы №525 токтомдоруна ылайык, Улуттук аттестациалык комиссия тарабынан бекитилген стандарттардын негизинде…

Положении о приеме

Баткен мамлекеттик университетинин кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин магистратурага кабыл алуу жобосу. Баткен мамлекеттик университетинин колледжидерине жана кесиптик орто…

Служба “Единое окно”

Кенжебаева Гулнора Умаркуловна Бирдиктүү терезе системалык кызматынын иш кагаздары Проект единое окно Закон единое окно Системная служба единое окно Служебные…

Библиотека

Электронная библиотека ИНФОРМАЦИЯ о книжном фонде Сулюктинского гуманитарно-экономического института Баткенского государственного университета       Книжный фонд Сулюктинского гуманитарно-экономического института Баткенского государственного…

Кафедра естественно-математического образования

Заведующая кафедрой, к.б.н., старший преподаватель Абдибайитова Апиза АбдирасуловнаАдрес: 720300, Кыргызская Республика, г. Кызыл-Кыя, Дехканская-1Телефон:  0777305061  E-mail: aabdibaitova@list.ruСайт кафедры:  biomatfizinfo.kgpi.kg Кафедра…