Новости КГПИ

Бүгүн 26-май күнү БатМУ КГПИнин 25жылдыгына карата «Кош бол, студенттик алтын доор!» деген аталыштагы майрамдык салтанат болуп өттү. Иш-чара бүтүрүүчү…

2023-жылдын 12-майынан 19-майына чейин БатМУ КГПИде илим жумалыгы болуп өттү. Жумалык окуу жайдын профессордук-окутуучулук курамынын жана студенттеринин илимий изилдөөчүлүк көндүмдөрүн…

БатМУ КГПИнин кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн 2-курстарынын студенттери кесиптик ишмердүүлүктөгү информациялык технологиялар дисциплинасы боюнча “Z муунга татыктуу, креативдүү мугалим…

Гостевые лекции прошли в рамках проекта “Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора”

2023-жылдын 22-25-март аралыгында БатМУ КГПИнин базасында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Германиянын айыл-чарба жана финансы консалтинг компаниясы (AFC)…

Гостевые лекции прошли в рамках проекта “Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора”

2023-жылдын 22-25-март аралыгында БатМУ КГПИнин студенттери үчүн Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Германиянын айыл-чарба жана финансы консалтинг компаниясы…

БатМУ КГПИнин табийгый математикалык билим берүү кафедрасынын ага окутуучусу Абдибайитова Апиза Абдурасуловна 03.02.08-экология адистиги боюнча илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип…

Встреча с работодателями

2022-жылдын 14-апрель күнү Баткен мамлекеттик университетинин  Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунда чоң иш-чара болуп өттү. Окуу жайдын жетекчилиги, профессордук-окутуучулук курамы жана бүтүрүүчүлөрү…