Баткен мамлекеттик университетинин

 Окумуштуулар Кенешинин курамы

Окумуштуунун аты-жөнүКызматы, окумуштуулук даражасы
1.Гыязов Айдарбек ТокторовичРектор, кеңештин төрагасы, экономика илимдеринин доктору, профессор
 2.Миралы кызы АнараОкуу иштери боюнча проректор, төраганын орун басары, б.и.к., доценттин м.а.
 3.Халилова Турдугүл Ташполотовна Кеңештин катчысы, п.и.к.
4.Мурзалиева Аймактым ШоруковнаМамлекеттик тил боюнча проректор, ф.и.к., доц.м.а.
 5.Саматова Абиба АбдиламитовнаИлим, уюштуруу боюнча проректор, б.и.к., доценттин .м.а.
 6.Артыкбаев Гыламидин ҮрүстөмовичТышкы байланыштар жана укуктук камсыздоо боюнча проректор
 7.Үсөнов Муса МурзапаровичЭкономика жана финансы боюнча проректор
8.Тайиров Миталип МуратовичБатМУнун Илим изилдөө бөлүмүнүн башчысы, ф.-м.и.д., профессор
9.Бөрүбаева Гульбара НазырбековнаОкуу-маалымат департаментинин башчысынын орун басары, э.и.к.,  доценттин м.а.
10.Таиров Кубанычбек Абдилазизович БатМУнун кызматкерлеринин бириктирилген баштапкы кесиптик бирлигинин төрагасы  
11.Насиров Мыктыбек ТургунбаевичКызыл-Кыя технология, экономика жана укук институтунун директору, тех.и.к., доценттин м.а.
12.Кошуев Абдижамил ЖумаевичКызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директору, ф.-м.и.к., доцент
13.Каранова Толгонай НурбаевнаКызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун Гуманитардык факультетинин деканы, п.и.к., доцент
14.Темирбаев Медербек МаматибраимовичКызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун табигый илимдер жана дене тарбия факультетинин деканы, п.и.к.
15.Тухтаев Турсунбой МахмудовичСүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун Табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасынын профессору, мед.и.д.
16.Примов Эркембек БозулановичСоциалдык-экономикалык жана укук кафедрасынын профессору, э.и.д.
17.Бердиев Абдулла БердиевичКызыл-Кыя технология, экономика жана укук институтунун Инженердик педагогикалык факультетинин Табигый илимдер жана техни́калык дисциплиналар кафедрасынын профессорунун м.а., х.и.к.
18.Кадыров Абдинаби АзамбаевичСоциалдык-экономикалык жана укук    кафедрасынын профессорунун м.а., т.и.к.
19.Абдуллаев Рузимурат МамаджановичСүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун Филологиялык жана педагогикалык билим берүү кафедрасынын доценти, п.и.к.
20.Бердиев Асан ТоксоновичКызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун Кыргыз тили жана тарых кафедрасынын доцентинин м.а., т. и.к.
21.Зулпиев Султанали МомуновичКызыл-Кыя технология, экономика жана укук институтунун Табигый жана техникалык дисциплиналар кафедрасынын доценти, тех.и.к.
22.Толубаев Жоро ОсмоновичСүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун табигый илимдер жана маалымат технологиялар кафедрасынын доцентинин м.а, ф.-м.и.к.
23.Момунова Гүлзат АчыловнаТабигый илимдер жана математикалык билим берүү кафедрасынын доцентинин м.а., б.и.к.
24.Осмонов Заирбек АбдижапаровичСоциалдык-экономикалык жана укук    кафедрасынын окутуучусу, э.и.к.
25.Жаныбек кызы УпанайСтуденттер кеңешинин төрайымы

Окумуштуулар кеңешинин катчысы: Халилова Турдугүл Ташполотовна