Эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы.

Иса Мурзапарович Үсөнов    

Моб.телефон:+996776704704

E-mail: isa.usonov@inbox.ru

Эл аралык байланыштар жана академиялык

мобилдүүлүк бөлүмүнүн башкы адиси

Коргонбаев Нурсултан Айтмаматович

Тел: +996 554 23 43 50

E-mail: korgonbaev280396@gmail.com

______________________________________________________________________

Эл аралык байланыштар жана академиялык

мобилдүүлүк бөлүмүнүн жеткетөөчү адиси

Алимов Ильяз Абытжанович

Тел: +996 773 50 92 89

E-mail: alimov_iliyaz83@bk.ru

_____________________________________________________________________

Эл аралык байланыштар жана академиялык

мобилдүүлүк бөлүмүнүн адиси

Мусурман кызы Айдана

Тел: +996 772 867 935

E-mail: nabievadana_987@list.ru