Кафедра 1995- жылы  “Экономикалык сабактар”       аталышында негизделген. 2006-жылы “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы “Экономикалык сабактар”кафедрасы менен бириктирилип, “Экономикалык сабактар жана Бухгалтердик эсеп жана аудит “кафедрасы деп аталып калган.20 жыл ичинде жаны адистиктердин ачылуусу менен, окуу процессин жакшыртуу максатында бул кафедрадан «Каржы жана кредит», «Бажы иши», «Экономикадагы математикалык усулдар» жана «Бухгалтердик эсеп, аудит жана анализ» кафедралары бөлүнүп  чыккан.

2016-жылдын сентябрь айында Баткен Мамлекеттик Университетинин Ректору профессор А.М.Зулпуевдин буйругу менен «Каржы жана кредит», «Бажы иши жана экономика» жана «Бухгалтердик эсеп, аудит жана анализ» кафедралар бириктирилип “Экономика жана бажы кызматы” кафедрасы негизделген.

«Экономика жана бажы кызматы» кафедрасынын башкы максаты рыноктук талапка ылайыктуу, Республика боюнча  түштүк-батыш регионго жогорку даражадагы адистерди даярдоо болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын илимий потенциалын жогорулатууда өз салымын кошуу, улуттук жана регионалдык экономиканын өнүгүүсүнө шарт түзүү максатында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп илимий кадрларды даярдоо.

-Окутуучулардын теориялык,усулдук билимдерин жогорулатуу,

-Окутулуп жаткан сабактарга байланыштуу окуу куралдары (китептер)менен жетиштуу денгээлде жана тийиштуу санда амсыз кылуу,

-Студенттердин оз алдынча иштерин уюштуруу,

-Сабакта окутуунун жаны технологияларын,аудио-видео материалдарын, дидактикалык материалдарды системалуу колдонууга жетишуу.

ЭжБК” кафедрасы жакшы жетишкендиктерге ээ болду. 20 жыл ичинде кафедрадан 1 илимдин доктору (Примов Э.Б.), 6 илимдин кандидаттары (Балтабаев А.Г., Гыязов А.Т., Ахмаджанов М.А., Ураимов М.У., Зулпуев Р.А., Базиева А.М,Эрматова А.И.) өз диссертацияларын ийгиликтүү жактап, дипломдоруна ээ болушту.

2016-жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын тил майрамына карата, Мамлекеттик тилди ѳнүктүрүү жана тил саясатын  ѳркүндѳтүү боюнча ѳткѳрүлгѳн сынакта “Саламдашуу” наамы менен эң жакшы саламдашкандыгы үчүн “ЭжИТ” факультеттеринин студенттери Ардак грамота менен сыйланды.

17-ноябрда буткул дуйнолук студенттер күнүнѳ карата факультеттер арасында конкурс   ѳткѳрүлүп, БУиА-14 тайпасынын студенттери Жунусалиева Феруза, Бактыбек уулу Келечек 2-орунду ээлешти. Ошондой эле «Эң мыкты студент» номинациясы боюнча да конкурс ѳткѳрүлүп, Жунусалиева Феруза БУиА-14 тайпасынын студенткасы «Эң мыкты студент» деп табылып, диплом ,акчалай сыйлык менен сыйланды.Ушул эле конкурска БУиА-14 тайпасынын студенти Бактыбек уулу Келечек да катышып, акчалай сыйлык менен сыйланды.

2017-жылдын 8-март эл аралык аялдар майрамына карата факультеттер арасында “Айым 2017” сынагы уюштурулуп,сынакта “ЭжИТ” факультетинин БУиА-14 тайпасынын студенти Тумонова Акинай женуучу болуп чыкты.

Май айында Баткен шаарында Кызыл ай коому тарабынан уюштурулган сынакта,ККТИ БатМУнун студенттери  1-орунду ээледи (БУиА-14 тайпасынан  Тумонова Акинай,Э-15 тайпасынан Тавалдиева Элнура,Султанова Бурулкан катышышты).

2017-жылдын сентябрь айында Кыргыз Республикасынын 23-сентябрь   Мамлекеттик тилинин кабыл алынгандыгынын 28 жылдыгына карата “Кыргыз тили кылымдарды каарыткан,эч ким аны очуро албайт тарыхтан”аттуу темада   иш-чара уюштурулуп, “саламдашуу”,“корком окуу”, “макал айтышуу”, “ номинациялары боюнча “ЭжИТ” факультеттеринин студенттери Ардак грамоталар жана акчалай сыйлык менен сыйланды.

Эл аралык студенттер кунуно карата БатМУда уюштурулган “БатМУ таланттары-2017” сынагында ККТИ БатМУнун студенттери катышып,”Мыкты тамаша” жана “Активдуу катышуучу” номинациялары менен Ардак грамоталары менен сыйланышты.

Ошондой эле Жалал-Абад шаарынын Экономика жана Ишкердик университетинде болуп откон   Туштук аймагынын ЖОЖдору арасындагы Аймактык олимпиадада ЭжИТ факультетинин студенттери катышып,БУиА-14 тайпасынын студенти Абжалилов Байгазы “Менеджмент” сабагы боюнча 3-орунду ээледи.

1. 1 “С” бухгалтерия
2.Акча , насыя, банктар
3.Акча насыялык козомол
4.Аудит
5.Баалуу кагаздар базары
6.Банктардагы бух.эсеп
7.Башкаруу анализи
8.Бух (фин) отчеттуулук
9.Бух .эсептин эл аралык стандарттары
10.Бух.эсептеги салыктардын эсептелиши
11.Бухгалтердик эсеп
12.Бюджет  жана бюджет системасы
13.Бюджеттик эсеп
14.Инвестицияларды каржылоо уюмдары
15.Инвестицияларды каржылоону уюштуруу
16.Ишкердиктин негиздери
17.Каржы
18.Каржы анализи
19.Каржы кредиттик мекемелерде кызматкерлерди башкаруу
20.Каржы менеджменти
21.Каржы текшеруусу
22.Каржы эсеби
23.Каржылык  математика
24.Каржылык рыноктор жана институттар
25.Коммерциялык  эмес уюмдарды башкаруу
26.Макроэкономика
27.Маркетинг
28.Мекеммелердин каржысы
29.Менеджмент
30.Микроэкономика
31.Практикалык аудит
32.Салык текшеруусу
33.Статистика
34.Укук  таануу
35.Улуттук экономика
36.Чакан жана орто ишканалардын бух.эсеби
37.Чет  олколордун банк системалары
38.Экон.тармактардагы бух.эсептин озгочолуктору
39.Экономикалык  анализ
40.Экономикалык  коопсуздук
41.Экономикадагы  матем.усулдар
42.Эсепти жана отчетту компьютерлештируу

.

Ф.А.АЭэлеген орду
1Базиева А. Мэ.и.к.,доцент
2Ахмаджанов А.Кэ.и.к,доцент
3Гыязов А.Тэ.и.к,доцент
4Эрматов А.К.ага.окут
5Зулпуев Р.А.э.и.к.
6Абдраева Н.И.ага.окут
7Камчыев Б.Аага.окут
8Алимбаева А.ККаф.баш.,ага.окут
9Жороева А.Г.ага.окут
10Холиков А.Пага.окут
11Эрматова А.И.Э.и.к.
12Карабаев М.П.ага.окут
13Ураимов М.У.Э.и.к.
14Нишанбаева М.Ж.Окутуучу

Баткен Мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыядагы коп тармактуу институтунун профессордук-окутуучулук курамынын h-index көрсөткүчү

Ф.А.А.h-index
1ГыязовАйдарбекТокторович12
2БазиеваАлияМансуровна2
3Ураимов Мурат Ураимович4
4Ахмаджанов Мерлан Азаматович1
5ЭрматоваАсылбуИсиевна1

Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-кыядагы көп тармактуу институтунун директору доцент 2017-жылдын 19-24 апрель күндөрүГрециянын борбору Афина шаарында болуп өткөн«Преодоление неопределенности институциональной среды как инструмент глобального кризис-менеджмента» аттуу  СКОПУС Эл аралык илимий практикалык конференцияга «Методы построения устойчивого развития предпринимательства в аграрном секторе» деген темада презентация жасапкелди. Ошону менен бирге ал жерде модераторлук милдетти аткарды.

Экономика илимдеринин кандидаты, доцент ГыязовАйдарбекТокторович 2017-жылдын 20-26 ноябрь күндөрү РФнын Нижний-Новгород шаарында болуп өткөн «Человек-как объект исследовании современной науки» аттуу Эл аралык илимий практикалык конференцияга «Коррупция – причины, последствия и ее влияние на экономику КР» илимий макаласы менен барып катышып келди.

Ошондой 2017-жыл ичиндеРФнын окуужайлары арасында 2 жолу он-лайн режими аркылуу экономика багытында илимий практикалык конференция өткөрүлүп, анын жыйынтыгы боюнча макалалар басылмадан чыкты. Мындан тышкары 2016-2018 жылдары РФнын Воронеж экономика-укук институту менен биргеликте РИНЦтин маалыматтар базасына кирген 2 илимий–практикалык журнал түзүлүп, ал журналга КРнан т.и.д., профессор Зулпуев А.М., э.и.к.,доцент Гыязов А.Т., э.и.к., и.о.доцентАхмаджанов М.А. Эл аралык консультативдик кеңешке мүчө болушту.

Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыядагы көп тармактуу институтунун окумуштуу даражасы бар окутуучулары жөнүндө маалымат

                    Ф.А.А.Илимий

даражасы

Илимий наамы (КР ЖАК тарабынан бекитилген)АдистигиДиссертациянын темасыКоргогон

жылы

1.Гыязов Айдарбек Токторовичэ.и.к.доцент08.00.05-Эл чарбасынын экономикасы жана башкарууРазвитие предпринимателського потенциала малых прдеприятий КР31.10.2012
2Ахмаджанов Мерлан АзаматовичЭ.и.к08.00.05 – Эл чарбасынын экономикасы жана башкарууПути повышения эффективности инвестиций в сфере туризма Кыргызской Республике24.06.2014ж
3Базиева Алия МансуровнаЭ.и.к08.00.05-Эл чарбасынын экономикасы жана башкарууСовершенствование методов оценки эффективности деятельности предприятий АПК Кыргызстана (на примере кооперативов)20.02.2015ж
4Эрматова Асылбу ИсиевнаЭ.и.к.08.00.05-Эл чарбасынын экономикасы жана башкарууКонцепция перспективного развития региональной системы предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности Кыргызстана01.04.2017ж
5Ураимов Мурат УраимовичЭ.и.к.08.00.05-Эл чарбасынын экономикасы жана башкарууПовышение конкурентоспособности предпринимательских структур в условиях рыночной экономики            КР04.12.2016
6Зулпуев Руслан АбдиваповичЭ.и.к.08.00.05-Эл чарбасынын экономикасы жана башкарууИнструментарий управления предпринимательскими структурами в условиях глобализации мирового рынка08.12.2016

Студенттердин илим изилдоо иштери:

«ЭжБК» кафедрасынын студенттеринин илим-изилдоо иштеринин темалары

Илимий иштин темасыЖетекчисиСтуденттин аты-жѳнүТайпасыОтчеттуулугу
1.Инвестиции в КР и их роль в развитии экономики Баткенской областиБазиева А.М.Темирбек кызы НуризаАР-13Доклад
2.Математическое моделирование определениятренур и циклов в изменение в выручке от продажАбдраева Н.И.Нишанбаев ИкболЭ-16Окуу процессине киргизүү
3.Тышкы экономикалык байланышты онуктуруунун негизги багыттарыАлимбаева А.К.Маматмуса кызы ЖайнагулФК-15Доклад
4.Организация и развитие работы с пластическими карточкамиЖороева А.Г.АрапбайкызыБубугулБУиА-14Доклад
5.Проблемы регулирование процессов трудовой миграции Кыргызстана и пути их  решенияЖороева А.Г.ТавалдыеваЭлнураФК-15Доклад
6.Развитие экономики строительство местного населени с использованием местного сырьяХоликов А.П.Маматмуса кызы ЖайнагулФК-15Доклад