Урматтуу окутуучулар! 31-январь күнү саат 10:00гө аккредитациялык талаптар, аткаруу жолдору жөнүндө ф.м.и.д., профессор М.М. Таировдун жетечилигинде семинар болот. Бардык мугалимдер толук катышып, документациялык иштерди, ж.б. аткарылуучу иштерди даярдоону үйрөнөлү!