Баткен мамлекеттик университети төмөнкү факультеттин деканы ваканттык кызмат орунуна конкурс жарыялайт:

Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту боюнча:
 Педагогика факультетинин деканы кызмат ордуна;
Конкурска катышуу үчүн талап кылынуучу документтердин тизмеси:

 1. Ректордун наамына жазылган арыз;
 2. Паспорттун көчүрмөсү;
 3. Кыскача таржымал (резюме);
 4. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 5. Жогорку билими, окумуштуулук даражасы, илимий наамы (бар болсо)
  тууралуу документтеринин көчүрмөсү (КБ күбөлөндүрүү менен);
 6. Белгиленген тартипте Окумуштуулар кеңешинин катчысыга
  күбөлөндүрүп, акыркы 5 ичиндеги жарыяланган илимий жана окуу-
  методикалык иштеринин тизмеси;
 7. 5 жылга факультетти өнүктүрүү планы;
 8. Иштеген жеринен мүнөздөмө.
  Катышуучуларга коюлган талаптар БатМУнун “Факультеттеринин декандарын шайлоо тартиби” жөнүндө жобосунда көрсөтүлгөн. ( www.batmu.kg )
  Биздин дарек: 720100 Баткен ш. И.Жусупов көчөсү, 21
  Тел.:(03622) 6-09-80, 6-09-77, 6-08-75, 6-09-81,
  Факс: (03622) 5-03-26
  Эскертүү: Коюлган талаптарга жооп бербеген катышуучулардын
  документтери конкурска кабыл алынбайт.
  Документтерди кабыл алуу мөөнөтү: Жарыя чыккан күндөн тартып – 1 (бир) ай.