Билим берүүдөгү реформа же баланы мектепте 12 жыл окутуунун артыкчылыгы тууралуу Баткен мамлекеттик университетинин ректору, э.и.д., профессор А.Т.Гыязов пикир билдирет.