2000-жылдын 7-сентябрындагы №5/1-буйругунун негизинде кадрлар бөлүмү ачылган. Университеттин профессордук-окутуучулук курамынын, жардамчы кызматкерлердин, студенттердин өздүк документтеринин тактыгын жана алар боюнча буйруктардын негизинде иш-кагаздарын жүргүзүүнү кадрлар бөлүмү тейлейт. Бир гана иш-кагаздарын жүргүзүү менен чектелбестен, иш аракеттерин нормативдик актыларга, Кыргыз Республикасынын Эмгек мыйзамдарына ылайык шайкештигин тейлеп турушат. Кадрлар бөлүмүнүн штатында 11 кызматкер эмгектенет, Окуу жайда жалпысынан 500 профессордук-окутуучулар жамааты, 11961ден ашуун студент бар.

Башкы мекеменин кадрлар департаменти

1. Департаменттин башчысы Абдуллаева Салияхан Мамасадыковна saliya_m@mail.ru

2. Башкы адис Жалилова Шарапат Давлетовна zhalilova82@mail.ru

3. Жетектөөчү адис Саттарова Айгүл Жусуповна sattarova-80@bk.ru

4. Инспектор архивариус Муратова Гүлайым Насиржановна gulay.81@list.ru

БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институту:

1. Жетектөөчү адиси Жамалова Улук Жамаловна uluk.zhamalova@mail.ru

2. Инспектор Сабитова Дилноза Эминовна sabitova.dilnoza@mail.ru

3. Карьера жана диплом боюнча aigul.adamova19@mail.ru

· БатМУнун Кызыл-Кыя технология, экономика жана укук институту:

1. Башкы адис Боронбаев Үсөн Жумабаевич etibatgu.otdelkadr@mail.ru

2. Карьера жана диплом бюонча жетектөөчү Жороева Жылдыз Калиловна etibatgu.otdelkadr@mail.ru

3. Архивариус Кудайберди кызы Анара

· БатМУнун Сүлүктү гуманитардык экономикалык институту:

  1. Жетектөөчү адис Абдилатипова Акбермет Мустапакуловна abdilatipova79@mail.ru
  2. Карьера жана диплом боюнча жетектөөчү адис Сейтмуратова Асалбүбү asalbubu@bk.ru
  3. Архивариус Бегали кызы Назира

· БатМУнун Көп тармактуу колледжи

1. Бөлүм башчы Артыкова Нуркыз Абдилатовна nurkyza243@gmail.com

· БатМУнун Сүлүктү педагогикалык колледжи

1. Бөлүм башчы Марасулова Арзыхан Зулпуевна

Абдуллаева Салияхан Мамасадыковна

Кадрлар департаментинин башчысы

Билими: Жогорку, Юрист

Моб.телефону: (+996) 779 816 135

E-mail: saliya_m@mail.ru

Жалилова Шарапат Давлетовна

Кадрлар департаментинин башкы адиси

Билими: Жогорку, мугалим

Моб.телефону: (+996) 771 822555

E-mail: zhalilova82@mail.ru

Саттарова Айгүл Жусуповна

Кадрлар департаментинин жетектөөчү адиси

Билими: Жогорку, мугалим

Моб.телефону: (+996) 777 816 526

E-mail: sattarova-80@bk.ru

Муратова Гүлайым Насиржановна

Кадрлар департаментинин архивариус, адиси

Билими: Жогорку, мугалим

Моб.телефону: (+996) 777188 112

E-mail: gulay.81@list.ru