Окуу иштери  боюнча проректор

     Миралы кызы Анара

Биология илимдеринин кандидаты

E-mail: miralykyzya@mail.ru

Уюл.тел: (+996)772-699-229

Ишмердүүлүктүн негизги багыттары:

  • КР өкмөтүнүн жана КР билим берүү жана илим министрлигинин жогорку жана орто кесиптик билим берүү программаларын мамлекеттик стандарттын негизинде иш алып баруу;
  • Окутуунун сапатын жогорулатууга алып келген билим берүүнүн заманбап технологияларын үйрөнүү жана өндүрүшкө киргизүү;
  • Университеттин статусун эл аралык билим берүү мейкиндигинде билим берүү кызматын жогорулатууну камсыз кылуу, атаандаштык жөндөмдүүлүктү күчөтүү;
  • Окуу-усулдук комплексинин бардык электрондук компоненттеринин бирдиктүү маалымат-билим берүү чөйрөсүнө кийирилишин камсыз кылуу;
  • Жаңы лицензияга ээ болгон 5 билим берүү багыты боюнча магистратура бөлүмүнүн ишин талапка ылайык жандандыруу жана өркүндөтүү;
  • БатМУнун китепканаларында автоматташтырылган системасын ишке киргизүү жана өркүндөтүү. Электрондук китептерди көбөйтүү;