Кызыл-Кыя технология, экономика жана укук институтунун китепканасы 1996-жылы Сентябрь айында туптолуп, азыркы учурда 48711 даана китеп, 2200774сомду тузот .

Кызыл-кыя экономика, укук технология жана институтунун 2020-2021 окуу жылында алган китептери тууралу жалпы маалымат

Жалпы алынган китептер

5 жылдын ичинде алынган китептер

Белекке берилген китептер – 761

КЭУТИ БатМУнун жалпы китеп фонду 48711, алардан :
– Педагогика – 13%
– Юридикалык- 9%
– Көркөм адабият- 28%
– Техникалык – 21%
– Жалпы илимий- 12%
– Экономика – 17%

Башкармалыгы

Жумабаева Гульбаара Мамасалиевна

1998-жылы авгус айынан баштап китепканачы болуп иштеп, 2006-жылдан китепкана болумунун башчысы.

Джороева Мавлида Амировна

2016-жылынан бери китепканада

Бердибаева Жанаргул Осмоновна

2018-жылдан бери китепканачы

Жармаматов Аскат Маматзакирович

2021-жылдан китепканачы ( электрондук)

Студенттерди китептер менен камсыздоо