Rectorate

Vice Rector for Academic Affairs

Окуу иштери  боюнча проректор      Миралы кызы Анара Биология илимдеринин кандидаты E-mail: miralykyzya@mail.ru Уюл.тел: (+996)772-699-229 Ишмердүүлүктүн негизги багыттары: КР өкмөтүнүн жана КР билим…

Vice-rector for Science and organization

                            Candidate of biological sciences                             Samatova Abiba Abdilamitovna Place and year of birth: Osh region, 11/05/1980. Nationality: kyrgyz Education: higher,…