Башкы мекеме факультеттин өткөргөн иш чаралары

Сборник тезисов международной научно-практической конференции “Качественное образование – духовная пища современного развития”

Заманбап Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсүнө, Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына, Баткен областынын 25 жылдыгына арналган “Сапаттуу билим – заманбап өнүгүүнүн…