Экономика жана финансы боюнча проректор 

Усонов Муса Мурзапарович

Жеке маалымат:

Билими:                       Жогорку, адистиги: Каржы жана насыя.

Туулган күнү:             06.05.1978ж.

Байланыштар:           0501 024056, 0773 560266, Whats App 0555 560266.

Электрондук почта:   musabos114@mail.ru

Тажрыйбасы:

  • 2001-2018-жылдары БатМУда ага окутуучу;
  • 2003-2004-жылдары БатМУнун Экономика жана бизнес кафедрасынын башчысы;
  • 2004-2006-жылдары БатМУнун Экономика жана укук факультетинин деканынын орун басары;
  • 2006-жылдан 2018-жылга чейин БатМУнун Баткен гуманитардык-экономикалык колледжинин директору;
  • 2018-2021 жылдары БатМУнун мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы.
  • 2021-жылдын 15-мартынан БатМУнун экономика жана финансы боюнча проректору.
  •  2003-2014-жылдар аралыгында мамлекеттик эмес чойродо  ПМГ / ГЭФ ПРООН  , АРИС, Швейцария агенттигинин Фондунун программаларынын алкагында бир нече долбоорлордун жетекчиси.

 Билими:

2001-жылы КМУУ ББПИИнун Экономика факультетин финансы жана кредит адистиги боюнча аяктаган. ЭКОНОМИКА багыты боюнча жогорку билим жөнүндө диплом алган. Кандидаттык иштин темасы:Кыргыз Республикасынын региондорунда ишкердүүлүктөгү интеграциялык процесстерди алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында өнүктүрүү.Илимий кеңешчи: экон. и. д., профессор Попкова Елена Геннадьевна

Квалификацияны жогорулатуу:

 Программалар боюнча курс: “Макроэкономиканын орто курсу” EDNET USAID       корпорациясынын CARANA билим берүү тармагынын сертификаты– Программалар боюнча курсу: “Колдонмо маркетинг” OSCE нин 2005-жылкы    сертификаты– Программалар боюнча курс: “Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү   өнүктүрүү” Билим берүү демилгелерин колдоо фондунун сертификаты 2014-ж.- Билим берүү мекемесин лицензиялоо жана экспертизадан өткөрүү курсу. Кыргыз   Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин экспертинин сертификаты   2014-ж ЭКСПЕРТ– “Кесиптик ишмердүүлүктөгү натыйжалуу башкаруу коммуникациялык ресурстар”     боюнча сертификат USAID АПУНКО 2018 сертификаты– “Көзкарандысыз аккредитация адистерин окутуу” темасы  Аккредитациялоо агенттигинин күбөлүгү “Эл Бааса” 2018-ж ЭКСПЕРТ– Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алуулар боюнча курсу. 2018-жылдын    Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сертификаты

Кесиптик көндүмдөр:

 Чоң командада иштей билүү.- уюмдун ишин эсепке алууну жана контролду уюштуруу.- уюмду жана ар кандай тармактарды башкарууда чоң тажрыйбага ээ. 

Башка көндүмдөр:

англис тили – негизги- орус тили – эркин сүйлөйт- Компьютердин тажрыйбалуу колдонуучусу жана көптөгөн программаларды билүүсү  

Ишкердик сапаты:

Чечимдерди кабыл алуу жөндөмдүүлүгү, өзүнө жана башкаларга карата талап коюучулук, так жана салмактуу өндүрүш процессин уюштурууга умтулуу.

Жеке сапаты:

Тырышчаактык, баарлашууга даярдык, тактык, үйрөнүү жана стресске туруштук берүү.