Урматтуу кесиптештер! КРнын ББИМнин 28.04.2018-ж. № 02-1/3125 кызмат катына ылайык ар бир окуу-түзүмдүк бөлүм 2018-жылдын сентябрь айынан баштап
институционалдык аккредитациядан жана КРнын Өкмөтүнүн 29.09.2015-ж. “ПОРЯДОК аккредитации образовательных организаций и программ” жобосуна
ылайык мурда алынган аттестациядан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттын мөөнөтү бүткөнгө 6 ай калганга чейин адистиктер программалык аккредитациядан
өтүүгө милдеттүү.

Жоболорду төмөнкү ссылкадан жүктөп алсаңыз болот.

https://cloud.mail.ru/public/8fFc/Pde2ciR79

Leave a Reply

Your email address will not be published.