Бат МУ ККТИнин ОКББ бөлүмүнун Гуманитардык циклы.

Гуманитардык циклынын башчысы Жээнтаева Гулбара Абдиманнаповна

   “Гуманитардык” циклдын тарыхы

Гуманитардык ” цикл  30.08.2012-жылы БатМУнун Кызыл-Кыя экономика укук жана тенология институтунун өндүрүштүк кеңешинин № 1 протоколунун чечиминин 01-01/97 01.09.2012-жылдын буйругунун негизинде окуу жүктөмдөрүнүн көбөйгөндүгүнө байланыштуу “Гуманитардык ” цикл болуп түзүлгөн. Ал төмөндөгү адистиктер  боюнча  орто 9-11класстын базасындагы “техник” “бухгалтер ”Банк иши”,”педагог квалификациясын ыйгаруучу адистиктерге  жалпы  мамлекеттик билим берүү стандарттын негизинде контрактык төлөм  негизинде окутулат

190604 “Автомобиль транспортторун техникалык жактан тейлөө жана ондоо” (ТОиРАТ) АЛ №681 №6 тиркеме

230110”Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө”(ТОСВТиКС) АЛ №681 №7 тиркеме

260903 “Тигүү буюмдарын моделдештирүү жана конструкциялоо”(МКШИ) АЛ№681 №8 тиркеме

050711 “Социалдык педагогика”(СП) АЛ №681 №4 тиркеме

140212  “Электр мене камсыздоо”(тармактар боюнча)(ЭС) № LC 160000649 №10 тиркеме

080107   “Салык жана салык салуу”(НиН) АЛ №681 №10 тиркеме

080110   “Экономика жана бухгалтердик эсеп”(ЭиБУ) АЛ №681 №14 тиркеме

080408   “Банк иши”(БД)АЛ №681 №12 тиркеме

Учурда циклды  окутуучу  Жээнтаева Гулбара Абдиманнаповна  директордун буйругунун негизинде 2012-ж 1-сентябрынан ушул күнгө чейин  жетектеп келүүдө. Циклдын негизги  өнүгүү моделин жүзөгө ашырууда жогорку адистиктер боюнча сапаттуу адистерди даярдоого өзгөчө маани берүү, билим берүүнүн жогорку илимий  эффективдүүлүгүн айкалыштырууга мүмкүн болгон ыкмаларды колдонуу    менен билим берүү.                              

Циклдын максаты

Адистиктер багытындагы  студенттерге  педметтик  жогорку билим берүүнү камсыз кылуу, алардын инсандык нравалык таламдарын канааттандыруу жана тарбиялоо.Жаңы инновациялык усулдарды колдонуу менен билим  сапатын жогорулатуу.Предметтер боюнча  окуу методикалык     усулдарын сапаттуу түзүү.

Гуманитардык циклдын профессордук окутуучулар  курамы

2017-2018-окуу жылына циклда жалпысынан 8 окутуучу эмгектенет , алардын ичинен 6-штатык бирдикте  2-окутуучу орундаштыкта .Профессордук окутуучулук курамы 2017-2018 окуу  жылына  төмөндөгүдөй бекитилген .

Ф.А.А.ЖОЖТуулган жылыАткарган кызматыСтажы
1Жээнтаева Г.А.ОшМУ, инфак , 1993ж28.07.1969Цикл башчысы окутуучу29
2Абдуллаева З.К.ОшМУ   1984ж26,06,60,Ага окутуучу38
3Мийзамов Ө.М.КИТЭП  2006ж04,06,84Окутуучу11
4Тажибаева А         КГПИ  2008ж28.05.72Окутуучу9
5Бөрүбаева АОшМУ 1996ж14.04.74Окутуучу26
6Муратова Н.АОшМУ 1999ж15.09.77 Окутуучу12
7Ормонова АКГПИ. им.И.Арабаева1981,28,01Окутуучу16
8Абдиев Ж.Ж.ОшМУ,  1994ж15.01.68Окутуучу28

“Гуманитардык ” циклдын  окутуучулардын   илимий   изилдөө   иштери  .

Ф.А.А.Теманын  аталышыЖетекчиси
1Орус тилинин негизги өзгөчөлүктөрүАбдуллаева З.К.
2Кыргыз жана англис тилиндеги эркелетүүчү сөздөрдүн өзгөчөлүктөрү .Жээнтаева Г.А.Караева З.К
3Кыргыздардын эсеп бирдигиМуратова Н.ААсамидмнов Ф.М.
4Мен  мактасам  мекенимди мактаймын .Тажибаева А.А.
5Миграциянын  кыргызстанга тийгизген таасириБорубаева А.Ж.
6Саймалуу таш ачык асман астындагы галереясы.Ормонова А.Ш.