БатМУнун А.А.Машрабов атындагы  СГЭИнин окуу- усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн башчысы

Тороев Ырысбек Турдубекович

Окуу-усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү

БатМУнун А.А.Машрабов атындагы Сүлүктү гуманитардык–экономикалык институтунун окуу –усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү институттун негизги структураларынын бири болуп саналат. Окуу–усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү институтта жогорку “бакалавр” кесиптик билим берүү жана кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруу мезгилинде окуу процессин жүрүшүн уюштурууда, пландоодо жана көзөмөлдөөдө башкаруучулук функцияларын аткарат. Окуу–усулдук жана маалымат технологиялары бөлүм окуу процессинин жүрүшүндө мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлгөн окуу пландарынын жана окуу процессинин графиктеринин даярдалышы, бекитилиши, жүрүшү боюнча маселелерди чечүүгө катыша алат.Окуу –усулдук жана маалымат технологиялары бөлүм жогорку жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча лицензиялоого, аттестациялоого жана аккредитациялоого документтерди даярдайт.

Окуу–усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмүнүн негизги милдеттери:

– Факультеттерде жана кафедраларда окуу, окуу-усулдук иштерди жетекчиликке алуу;

– Факультеттердин жана кафедралардын окуу- усулдук ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү ;

– Факультеттерде окутуу процессинин жүрүшүндө инновациялык технологияларды , интерактивдүү усулдарды кийирүү жана өркүндөтүү ;

– Институтта билим берүү процессинде адистерди даярдоодо окутуунун сапатына көзөмөл жүргүзүү .

Окуу–усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн  максаты:

Институтта окуу процессинин башкаруу, көзөмөлдөө, уюштуруу, пландаштыруу иштерин жакшыртуу жана усулдук иштерди координациялоо менен алдыңкы иш тажрыйбаларды жайылтуу.

Окуу-усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн курамы:

ФААЭэлеген кызматыЭлектрондук дарегиБайланыш номери
1Тороев Ырысбек ТурдубековичОУжМТ бөлүмүнүн башчысыToroev-1972@mail.ru  0773147780
2Умаркулов Нуридин ИсабековичОУжМТ бөлүмүнүн  башкы адисиnumarkulov67@mail.ru  0776855298
3Дусалиева Гульмира ШергалиевнаСапат жана практика боюнча жетектөөчү адисиkurmanalieva59@mail.ru  0772777591
4Мамадалиев Азизхон ДильмуротовичАВН боюнча адис инженер-техникmamadaliew@internet.ru  0505983899
5Кенжебаева Гулнара УмаркуловнаОУжМТ бөлүмүнүн адиси (Бирдиктүү терезе)k.gulnora@list.ru0771518951
6Абдилатипова Наргиза МустапакуловнаБББМС, сайт боюнча адисabdilatipova84@bk.ru  0771406981

Жоболор

Студенттик билимин баалоонун модулдук-рейтингдик системасынын ЖОБОсу

Окуу пландары

Англис тили профили

Биология

Тарых

Дене тарбия

Орус тили

Финансы жана кредит

Колдонмо математика жана информатика

Педагогика

Иш план

Окуу-усулдук бөлүмүнүн 2020-2021-окуу жылына карата түзүлгөн иш планы

Окуу-усулдук кеңешинин 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

Окуу процесси

БатМУ СГЭИнин профессордук-окутуучулар курамы

2020-2021-окуу жылына карата студенттердин контингенти