Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын жобосу төмөнкү ссылкада:  https://cloud.mail.ru/public/3V91/NgNGV84mG

Бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын иш планы төмөнкү ссылкада: https://cloud.mail.ru/public/2Zwo/XRtjn2ZTG