2019-жылдын 25-октябрында Баткен мамлекеттик университети тарабынан Кадамжай районунун Маданият үйүндө өткөрүлө турган А.Орозбековдун 130 жылдыгына арналган “А.Орозбеков: Кеңеш доорунун түзүлүшү жана улуттук мамлекеттүүлүк” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга чакырабыз.