20- ноябрь 2019-жылы, Шогок Куме Токио Көркөм өнөр университетинин (Япония) лектору, архиолог жана  Фергана мамлекеттик университетинин Тарых кафедрасынын ага окутуучусу Алишер Алохунов   Баткен мамлекеттик университетинин Табият таануу жана педагогика факультетинин студенттерине конок лекция өткөрдү. Лекциянын аталышы ” Орто Азияга дыйкан чарбачылык качан келген жана Кыргызстандагы Нарын облусунан коло дооруна таандык табылгалар” деп аталып, студенттер үчүн өтө пайдалуу маалыматтар жана кызыктуу окуялар айтылды.