БатМУнун башкы мекемесиндаги Табият таануу жана педагогика , Кызыл-Кыя педагогикалык институтунун Гуманитардык факультетинин деканы кызмат орундарына өтүүчү шайлоолордун графиги.

Табият таануу жана педагогика факультетинин декандыгына талапкер. 

Гуманитардык факультетинин декандыгына талапкер.