БатМУ КГПИнин гуманитардык факультетнин окуу жадыбалы

БатМУ КГПИнин педагогикалык факультетнин окуу жадыбалы

БатМУ КГПИ КОБББ окуу жадыбалы

БатМУ КГПИ ТИДТ окуу жадыбалы