Баткен  мамлекеттик университетинин Гимни

Сөзү:                                                                 Т.Аширбаевдики

Музыкасы:                                               Ы.Уметовдуку

Мекенимдин мээримине бөлөнүп,

Миң жылдыктар тогошоордо жаралдың.

Алтын бешик аймагында көгөрүп,

Асыл БатМУ сыймыгы бол ааламдын.

Кайырма:

Бак таалайлуу биздин БатМУ,

Бийиктикке талпынат.

Бүт дүйнөгө күн сыяктуу,

Нур чачабыз жаркырап.

Алтын кенин ичке катып билимдин,

БатМУ сенин атак даңкың таш жарат.

Туу чокусун биз ээлейбиз илимдин,

Биздин кадам босогодон башталат.

Кайырма:

Бак таалайлуу биздин БатМУ,

Бийиктикке талпынат.

Бүт дүйнөгө күн сыяктуу,

Нур чачабыз жаркырап.

                                      Улуулукка умтулууга үндөгөн,

                                      БатМУ биздин сүйгөн окуу жайыбыз.

                                      Ак жол каалап урпактарга миңдеген,

                                      БатМУ менен бир бололу баарыбыз.

  Кайырма:

Бак таалайлуу биздин БатМУ,

Бийиктикке талпынат.

Бүт дүйнөгө күн сыяктуу,

Нур чачабыз жаркырап.