17.09.2021-ж. Баткен мамлекеттик университетинде ЮНЕСКО тарабынан уюштурулган “Борбордук Азиядагы геопарктар: геотуризмдин аймагын кеңейтүү, геологиялык мурастарды, жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу жана табигый кырсыктардын коркунучун азайтуу” аттуу Эл аралык семинар башталды. Бул иш-чара БатМУнун окумуштууларынын, жергиликтүү өнүктүрүүчүлөрдүн, дүйнөлүк окумуштуулардын катышуусунда 18-19-сентябрь күндөрү БатМУнун чоң жыйындар залында улантылат.